Kancelaria Notarialna Warszawa Ursynów

W czym Ci możemy pomóc?

O kancelarii

Notariusz jest osobą zaufania publicznego powołanym do dokonywania czynności notarialnych. Do katalogu czynności notarialnych należy:

  • sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej),
  • spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Czynności

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1192) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Opłaty

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki 23%.